Facebook   |   Kamery   |   e-bok   |   VOIP

Firma PUH DARNET realizuje projekt pt.:

"Zakup urządzeń przyczynkiem do rozwoju przedsiębiorstwa Darnet"

Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Celem głownym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia.

 

Głównymi celami realizowango projektu są:

- zbudowanie dedykowanej infrastruktury telekomunikacjnej w celu stworzenia możliwości bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu;

- zakup i instalacja u odbiorców końcowych 100 urządzeń odbiorczych;

- wzrost konkurencyjności na rynku regionalnym na obszarze gminy Brzozów;

- zwiększenie liczby abonentów;

- Ilościowy wzrost zdolności sprzedaży - produktów/usług